Gündem

Taşkın: “Engellilerin sorunlarını birlikte çözeceğiz”

CHP Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: 

“CHP olarak engellilerin sorunlarını sadece özel günlerde anmakla sınırlı bir anlayışa sahip değiliz. Engellilerin sorunlarını, eşit yurttaşlık temelinde, sosyal hizmetler ayağı güçlendirilmiş bir sosyal devlet anlayışıyla çözüme kavuşturacağız. Hak temelli ve kapsayıcı bir anlayışla, kırılgan grupların diğer yurttaşlarımızla eşitlenmeleri ve hayata aktif özneler olarak katılabilmeleri en önemli önceliğimizdir. Bu nedenlerle sorunların tespitinden çözüm süreçlerine kadar her aşamada engellilerle birlikte hareket edeceğiz. 

Dünya Engelliler Haftası vesileyle, engelli sorunlarına bakış açımızı ve çözüm önerilerimizi özet halinde içeren aşağıdaki metni kamuoyuyla paylaşmayı bir görev sayıyoruz:

“Engellilerin sorunlarını birlikte çözeceğiz”

BM Engelli Hakları Sözleşmesi’nin devlete yüklediği tüm sorumlulukları yerine getireceğiz:

Ülkemizin iç mevzuatını, BM Engelli Hakları Komitesi’nin Nihai Gözlem Sonuç Raporu (2020)doğrultusunda geliştireceğiz.

Ayrımcılık türlerinin de tanımlanacağı ayrımcılıkla mücadele yasasını çıkaracağız. Ayrımcılıkla ilgili davalarda ispat yükünü tersine çevireceğiz.

Çalışma hayatındaki engelleri ortadan kaldıracağız:

Kamu ve özel sektörde engelliler için ayrılan kotaları dolduracağız. İktidarın ihmali yüzünden kamuda biriken engelli atamalarını hızla gerçekleştireceğiz.  

Kamuda çalışan engellilerin kendi eğitim, meslek ve yeteneklerine göre istihdam edilmelerini sağlayacağız.

Taşeron işçi olarak çalışan ve 696 sayılı KHK’nın 127. maddesi ile sürekli işçi kadrolarına alınan engellilerin erken emekliliğe zorlanmalarını engelleyeceğiz. 

“Emeklilikte haksızlığa takılan” engellilerin birikmiş sorunlarını uyumlandırma politikaları ve rapor karmaşasının aşılmasıyla çözeceğiz.

Vergi İndirim Belgesi alınması zorunluluğundan kaynaklanan sıkıntıları hızla gidereceğiz. 

Emeklilik hakkı kazanan engellilerin kazanılmış haklarının ellerinden alınması keyfiliğini ortadan kaldıracağız. 

Engelli aylıkları ve bakım yardımlarını engelli bireylerin hakları temelinde belirleyeceğiz:

Engelli aylıklarını ve bakım yardımlarını belirlerken, engellinin hane içinde fert başına düşen gelirini değil, kendi gelir durumunu esas alacağız. 

Engelli bakımını üstlenen kadın sigortalıların sayısını arttıracağız, emeklilik haklarını güvence altına alacağız. 

Yönetim süreçlerine engelli kuruluşlarını da katacağız:

2021 bütçesinde engellilere ayrılan pay sadece yüzde 1,6’dır. Bütçede engellilere ayrılan payı arttıracağız. 

Kamuda engellilere yönelik hizmetlerdeki dağınıklığı gidereceğiz. Tüm hizmetleri tek bir çatı altında toplayacağız. 

Engellilik alanında çalışan STK’ları karar alma süreçlerine katacağız. 

5378 sayılı yasa gereği kesilen idari para cezalarının engellilerin ihtiyaçları için harcanmasını sağlayacağız. 

Sağlık alanında kangrenleşen sorunları gidereceğiz:

Engelliler sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanacak.

Adil ve etkin bir Sağlık Kurulu Raporları Yönetmeliğini hayata geçireceğiz.

Sağlık Kurulu Raporları için özel bir ihtisas kurumu oluşturacağız. 

Her kamu kuruluşuna başvuruda istenilen farklı sağlık kurulu raporu taleplerini sonlandıracağız. 

Engellilerin sosyal hayata katılabilmeleri için zorunlu olan tüm tıbbi malzeme ve ihtiyaçları ücretsiz karşılayacağız.

Tıbbi cihaz ve ilaç üretimini stratejik sektör olarak kabul edeceğiz. Bu alanda çalışan kişi ve kuruluşları teşvik edeceğiz.

Engellilerin sosyal hayatta var olabilmelerini mümkün kılan otomobil, telefon, bilgisayar gibi araçlardan ÖTV almayacağız. 

Engelli çocukların gündüz bakım evlerine kabullerinde yaşanan keyfiliği ortadan kaldıracağız. 

Engelli çocuğu olan ebeveynlerin yaşamlarını kaybettikten sonra çocuklarına kimin bakacağı konusundaki haklı endişelerini net yasaldüzenlemelerle ortadan kaldırılacağız.

Otizmli ve Down sendromlu bireylerin toplumsal hayata katılımı için erken tanı ve erken müdahale hizmetlerini güçlendireceğiz. 

Erişilebilirlik sorunlarını BM Engelli Hakları Sözleşmesi’nde yer alan Evrensel Tasarım ilkeleri doğrultusunda çözeceğiz:

Mevcut yerel iktidarımızda ve yakın gelecekteki genel iktidarımızda erişilebilirlik sorunlarını evrensel tasarım ilkeleri çerçevesinde çözeceğiz.

Tüm ulaşım araçlarını, sinema, tiyatro gibi kültür merkezlerini, eğitim kurumlarını ve ortak kullanım alanlarını engelli dostu haline getireceğiz.

Engellilerin kanunla güvence altına alınan ulaşım haklarının uygulanmasını sürekli takip edeceğiz.

Eğitimde fırsat eşitliği önündeki engelleri kaldıracağız:

Engellilerin eğitim kuruluşlarına kabullerinde ortaya çıkan sorunları net yasal düzenlemelerle ortadan kaldıracağız.

İşitme ve görme engellilerin, üniversiteler dahil, eğitimin her kademesinde rahat ve kaliteli eğitim alabilmelerini sağlayacağız.

Engellilerin uzaktan eğitim altyapısından eşit şekilde yararlanmaları için gereken düzenlemeleri yapacağız. 

Sosyal hizmet uzmanlarının ve özellikle özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim verenlerin niteliklerinin ve mesleki tatminlerinin arttırılması için burs ve istihdam garantili bütünleşik bir programı hayata geçireceğiz. 

Engellilerin üniversiteye giriş sınavlarına istedikleri illerde ve özel cihazlarıyla girebilmelerini sağlayacağız. 

Özel gereksinimli çocukların, örgün eğitim dışında aldıkları 12 saatlik rehabilitasyon hizmetini en az 40 saate çıkaracağız.”

Hibya Haber Ajansı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Instagram takipçi satın al Tiktok takipçi satın al instagram beğeni hilesi Tiktok takipçi hilesi Fucicort krem Seo paketleri